User Tools

Site Tools


03379-atoniomyia-laterepunctata-la-gi

Atoniomyia laterepunctata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atoniomyia
Loài (species) A. laterepunctata
Danh pháp hai phần
Atoniomyia laterepunctata
Hermann, 1912

Atoniomyia laterepunctata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atoniomyia laterepunctata được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atoniomyia laterepunctata tại Wikispecies
03379-atoniomyia-laterepunctata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)