User Tools

Site Tools


03385-atrophaneura-hector-la-gi

Pachliopta hector là một loài bướm ngày thuộc họ Bướm phượng, được tìm thấy ở Ấn Độ và Sri Lanka và có thể là bờ biển phía tây Myanma.

Tại Ấn Độ, nó được tìm thấy trong Tây Ghats, miền nam Ấn Độ (Kerala), miền đông Ấn Độ (Tây Bengal và Orissa), và quần đảo Andaman. Chúng cũng được ghi nhận từ Pune..

  1. ^ a ă Häuser, Christoph L.; de Jong, Rienk; Lamas, Gerardo; Robbins, Robert K.; Smith, Campbell; Vane-Wright, Richard I. (ngày 28 tháng 7 năm 2005). “Papilionidae – revised GloBIS/GART species checklist (2nd draft)”. Entomological Data Information System. Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Germany. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2013. 
  2. ^ 10th edition of Systema Naturae
03385-atrophaneura-hector-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)