User Tools

Site Tools


03388-atrophaneura-liris-la-gi

Pachliopta liris là một loài bướm ngày thuộc họ Bướm phượng, được tìm thấy ở Timor, đảo Wetar và đảo Savu. Sải cánh dài 100-110mm. Các cánh có màu nâu tối với những đốm màu đỏ và dải trắng. Các đốm đỏ không có ở con cái. Những con cái đậm hơn so với những con đực[2].

  • Atrophaneura liris liris (Timor)
  • Atrophaneura liris aberrans (Butler, 1883) (Timor)
  • Atrophaneura liris senescens (Röber, 1891) (Kisser)
  • Atrophaneura liris wetterensis (Rothschild, 1895) (Wetar)
  • Atrophaneura liris pallidus (Rothschild, 1895) (quần đảo Leti)
  • Atrophaneura liris gaetus Fruhstorfer (quần đảo Savu)
03388-atrophaneura-liris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)