User Tools

Site Tools


03418-austrosaropogon-nigrinus-la-gi

Austrosaropogon nigrinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Austrosaropogon
Loài (species) A. nigrinus
Danh pháp hai phần
Austrosaropogon nigrinus
(Macquart, 1850)

Austrosaropogon nigrinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Austrosaropogon nigrinus được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Austrosaropogon nigrinus tại Wikispecies
03418-austrosaropogon-nigrinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)