User Tools

Site Tools


03469-b-ch-quy-la-gi

Đảo Bạch Quy là một cồn cát nằm trên vành san hô của một rạn san hô vòng thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa.

Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đảo Bạch Quy. Hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát thực thể này.

  • Tên gọi: đảo Bạch Quy hay rộng hơn là đá Bạch Quy; tiếng Anh: Passu Keah Reef; tiếng Trung: 盘石屿; bính âm: Pánshí yǔ, Hán-Việt: Bàn Thạch dự
  • Đặc điểm: thực chất đảo Bạch Quy chỉ là một cồn cát trắng nhỏ nổi trên góc tây bắc của vành san hô lớn thuộc một rạn san hô vòng vốn chỉ thật sự nổi hẳn lên khỏi mặt nước khi thuỷ triều xuống. Rạn vòng chứa đảo Bạch Quy có chiều dài tính từ tây sang đông khoảng 5 hải lý (9,2 km).[1]
  1. ^ Sailing Directions 161 (Enroute) - South China Sea and the Gulf of Thailand (ấn bản 13). Bethesda, Maryland: National Geospatial-Intelligence Agency. 2011. tr. 5. 
Đảo Bạch Quy nằm ở đầu mút trên của đá Bạch Quy trong ảnh vệ tinh này. Nguồn ảnh: NASA
03469-b-ch-quy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)