User Tools

Site Tools


03473-b-i-c-tai-voi-la-gi

Bãi Ốc Tai Voi là một núi ngầm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nằm cách đá Bông Bay 23 hải lý (42,6 km) về phía tây nam.[1] Đây được xem là điểm cực nam của cả quần đảo.[2]

Bãi Ốc Tai Voi là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát thực thể này.

Sách Phủ biên tạp lục từng nhắc đến loại sản vật biển "ốc tai voi" ở Hoàng Sa:

Phủ Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn có xã An Vĩnh ở gần biển. Ngoài biển về phía đông bắc có nhiều cù lao, các núi linh tinh hơn 130 ngọn, (...) Bên bãi vật lạ rất nhiều. Ốc vân thì có ốc tai voi, to như chiếc chiếu, bụng có hạt to bằng đầu ngón tay, sắc đục, không như ngọc trai, các vỏ có thể đẽo làm tấm bài được, lại có thể nung vôi xây nhà.

— Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục[3], quyển 2, 1776
  • Đặc điểm: theo mạng Hải Nam sử chí của Trung Quốc thì bãi Ốc Tai Voi là một "bình đỉnh sơn" dưới nước - tức một núi ngầm đỉnh phẳng - sâu 232 m.[1] Theo Cơ quan Lập Bản đồ Quốc phòng (DMA) của Hoa Kỳ thì đây là một "knoll",[4] tức một tiểu loại núi ngầm[5] thường cao trên 500 m nhưng không cao quá 1.000 m tính từ đáy biển, đồng thời phần đỉnh cũng không trải rộng.[6]
  1. ^ a ă “第一节 西沙群岛的主要岛礁”. 海南史志网. 11 tháng 6 năm 2009. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2013. 
  2. ^ Đặng, Công Ngữ (chủ biên) (2012). Kỷ yếu Hoàng Sa. Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. tr. 9. ISBN 510-2-252-33434-8. 
  3. ^ Hoàng Xuân Hãn (1975). “Quần đảo Hoàng Sa”. Tập san Sử Địa (Sài Gòn: Nhà in Văn Hữu) 29: 7–8. 
  4. ^ Defense Mapping Agency; Board on Geographic Names (tháng 12 năm 1981). Gazetteer of Undersea Features: names approved by the United States Board on Geographic Names (1981) (bằng tiếng Anh) (ấn bản 3). Washington, D.C.: Defense Mapping Agency. tr. I-47. 
  5. ^ Marine and Coastal Spatial Data Subcommittee, Federal Geographic Data Committee (tháng 6 năm 2012). “Coastal and Marine Ecological Classification Standard” (PDF) (bằng tiếng Anh). NOAA. tr. 81. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2013. 
  6. ^ Defense Mapping Agency 1981, tr. viii
03473-b-i-c-tai-voi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)