User Tools

Site Tools


03481-b-m-b-p-en-l-n-la-gi

Bìm bịp đen lớn (danh pháp hai phần: Centropus menbeki) là một loài chim thuộc chi Bìm bịp, họ Cuculidae.[1].

Bìm bịp đen lớn phân bố ở Indonesia và Papua New Guinea. Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng đất thấp ẩm cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới.

03481-b-m-b-p-en-l-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)