User Tools

Site Tools


03482-b-m-b-p-hung-la-gi

Bìm bịp hung (danh pháp hai phần: Centropus unirufus) là một loài chim thuộc chi Bìm bịp, thuộc họ Cuculidae.[1]. Bìm bịp hung là loài đặc hữu của Philipin.

Môi trường sống tự nhiên của loài là rừng đất thấp ẩm cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới. Chúng đang bị đe dọa do mất nơi sống

03482-b-m-b-p-hung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)