User Tools

Site Tools


03483-b-m-b-p-khoang-la-gi

Bìm bịp khoang (danh pháp hai phần: Centropus ateralbus) là một loài chim thuộc chi Bìm bịp, thuộc họ Cuculidae.[1]. Bìm bịp khoang là đặc hữu quần đảo Bismarck ở Papua New Guinea. Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng đất thấp ẩm cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới.

03483-b-m-b-p-khoang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)