User Tools

Site Tools


03486-b-m-b-p-m-t-en-la-gi

Bìm bịp mặt đen (danh pháp hai phần: Centropus melanops) là một loài chim thuộc chi Bìm bịp, họ Cuculidae.[1]

Bìm bịp mặt đen là loài đặc hữu của Philippin. Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng đất thấp ẩm cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới.

03486-b-m-b-p-m-t-en-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)