User Tools

Site Tools


03494-b-m-ph-ng-en-la-gi

Papilio polytes là một loài bướm phượng phân bố rộng rãi ở khắp châu Á. Loài này bắt chước dưới nhiều hình thức của các con cái, chúng bắt chước loài bướm không thể bị các loài săn mồi ăn được như Pachliopta aristolochiae và Pachliopta hector. Loài này phân bố ở Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, phía nam và tây Trung Hoa (gồm các tỉnh Hải Nam), Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản (quần đảo Ryukyu), Việt Nam, Lào, Kampuchea, Andamans, Nicobars, bán đảo Mã Lai, Brunei, Indonesia (trừ Moluccas và Irian Jaya), Philippines, và Northern Marianas (Saipan).

Ấu trùng loài bướm phượng này ăn các loài thuộc họ Rutaceae, bao gồm:

  1. ^ Kunte, K. 2006. Additions to known larval host plants of Indian butterflies. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 103(1):119-120
  • Evans, W.H. (1932) The Identification of Indian Butterflies. (2nd Ed), Bombay Natural History Society, Mumbai, India
  • Gay, Thomas; Kehimkar, Isaac & Punetha, J.C.(1992) Common Butterflies of India. WWF-India and Oxford University Press, Mumbai, India.
  • Haribal, Meena (1994) Butterflies of Sikkim Himalaya and their Natural History.
  • Kunte, Krushnamegh (2005) Butterflies of Peninsular India. Universities Press.
  • Wynter-Blyth, M.A. (1957) Butterflies of the Indian Region, Bombay Natural History Society, Mumbai, India.

Bản mẫu:Sơ khai bướm phượng

03494-b-m-ph-ng-en-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)