User Tools

Site Tools


03508-b-ng-x-p-h-ng-billboard-cu-i-n-m-la-gi

Bảng xếp hạng Billboard cuối năm (tiếng Anh: Billboard Year-End) là bảng xếp hạng các sản phẩm âm nhạc (đĩa đơn và album) phổ biến nhất trong năm tại Mỹ, phát hành bởi tạp chí âm nhạc Billboard. Vị trí xếp hạng dựa trên tổng doanh số tiêu thụ của đĩa đơn và album trong suốt năm đó.

Dưới đây là danh sách các đĩa đơn và album quán quân trên bảng xếp hạng Billboard cuối năm.

03508-b-ng-x-p-h-ng-billboard-cu-i-n-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)