User Tools

Site Tools


03519-b-rzhit-la-gi

Bërzhitë
—  Đô thị  —
Bërzhitë trên bản đồ Thế giới
Bërzhitë

Bërzhitë

Quốc gia  Albania
Hạt Tirana
Quận Tirana
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 5.439 người
Múi giờ (UTC+1)

Bërzhitë là một đô thị trong quận Tirana thuộc hạt Tirana, Albania. Dân số năm 2005 là 5439 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Tirana

03519-b-rzhit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)