User Tools

Site Tools


03532-bab-al-faraj-damascus-la-gi

Bab al-Faraj (tiếng Ả Rập: باب الفرج‎) (Cổng Giải Thoát) là một trong bảy cổng thành phố cổ của Damascus, Syria có vị trí ở phía bắc của thành phố. Cổng bao gồm một cổng đôi đã có hai chức năng: mang tính tiết kiệm kinh tế và để đánh lừa kẻ thù tấn công thành phố.

03532-bab-al-faraj-damascus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)