User Tools

Site Tools


03569-baileychromis-la-gi

Baileychromis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Động vật
Ngành (phylum) Động vật có dây sống
Lớp (class) Lớp Cá vây tia
Bộ (ordo) Bộ Cá vược
Họ (familia) Họ Cá hoàng đế
Phân họ (subfamilia) Pseudocrenilabrinae
Tông (tribus) Limnochromini
Chi (genus) Baileychromis
Poll, 1986
Species

Baileychromis centropomoides Bailey & Stewart, 1977

Baileychromis là chi (sinh học) đơn của họ Cá hoàng đế. Loài duy nhất, Baileychromis centropomoides, là loài đặc hữu vùng Hồ Tanganyika ở Đông Phi.

FishBase (2006) Eds. Froese, R. and D. Pauly. World Wide Web electronic publication. fishbase.org version (07/2006).

03569-baileychromis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)